Men's Varsity Basketball vs. Midland

4:00 PM - Saturday, November 14, 2020
Fremont, Nebraska
Conference Match